خدمات اینفوامن

خدمات مشاوره مدیریت فناوری اطلاعات، امنیت اطلاعات و مدیریت تداوم کسب‌وکار

طیف جامعی از خدمات مدیریت فناوری اطلاعات که شامل خدمات راهبری (حاکمیت) فناوری و امنیت اطلاعات، برنامه‌ریزی راهبردی فناوری اطلاعات، پیاده‌سازی انواع سیستم‌های مدیریت نظیر سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS)، سیستم مدیریت خدمات فناوری اطلاعات (ITSM)، سیستم مدیریت تداوم کسب‌وکار (BCMS) و نیز خدمات فنی مکمل مانند تست نفوذ، ارائه راه حل‌های نرم‌افزاری مانند مشاوره در تامین و پیاده‌سازی محصولات مرتبط

خدمات امنیت اطلاعات

شامل مجموعه خدمات تخصصی برای اطمینان از حاکمیت و مدیریت امنیت اطلاعات در سازمان

Design

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Suspendisse et justo. Praesent mattis commodo augue.

Development

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Suspendisse et justo. Praesent mattis commodo augue.

راهبری امنیت اطلاعات

توسعه چارچوب‌های راهبری امنیت اطلاعات

نگاشت کنترل‌ها، توسعه کاتالوگ‌های کنترلی، طراحی مدل‌های حاکمیت و راهبری امنیت اطلاعات برای نهادهای حاکمیتی، هلدینگ‌ها و سازمان‌های بزرگ

Social Media

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Suspendisse et justo. Praesent mattis commodo augue.

ECommerce

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Suspendisse et justo. Praesent mattis commodo augue.

Help & Support

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Suspendisse et justo. Praesent mattis commodo augue.

کدام خدمات می‌تواند برای شما مفید باشد؟

نیاز شما در مورد مدیریت فناوری اطلاعات، امنیت اطلاعات یا تداوم کسب‌وکار هرچه باشد، با مجموعه خدمات تخصصی اینفوامن پاسخ داده خواهد شد

Design

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Suspendisse et justo. Praesent mattis commodo augue.

Development

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Suspendisse et justo. Praesent mattis commodo augue.

Marketing

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Suspendisse et justo. Praesent mattis commodo augue.

Social Media

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Suspendisse et justo. Praesent mattis commodo augue.

ECommerce

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Suspendisse et justo. Praesent mattis commodo augue.

Help & Support

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Suspendisse et justo. Praesent mattis commodo augue.

کدام خدمات می‌تواند برای شما مفید باشد؟

نیاز شما در مورد مدیریت فناوری اطلاعات، امنیت اطلاعات یا تداوم کسب‌وکار هرچه باشد، با مجموعه خدمات تخصصی اینفوامن پاسخ داده خواهد شد

Design

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Suspendisse et justo. Praesent mattis commodo augue.

Development

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Suspendisse et justo. Praesent mattis commodo augue.

Marketing

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Suspendisse et justo. Praesent mattis commodo augue.

Social Media

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Suspendisse et justo. Praesent mattis commodo augue.

ECommerce

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Suspendisse et justo. Praesent mattis commodo augue.

Help & Support

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Suspendisse et justo. Praesent mattis commodo augue.